CARIAN PANTAS
NoPerkaraYear
1Panduan Pemilihan Institusi Pendidikan Tinggi Luar Negara Sebagai Rakan Kerjasama (Franchisor) Pemberi Pendidikan Tinggi Malaysia27 Ogos 2019
2Pengguna Edisi Terkini Standard Program Hospitaliti dan Pelancongan19 Julai 2019
3Surat Pemakluman Garis Panduan Kesihatan18 Jun 2019
4Guideline on Micro-credential
6 Mei 2019
5Makluman Berkenaan Permohonan Kelulusan Audit Lokasi Bagi Program Pesisir19 Februari 2019
6Pekeliling Mqa Bil 1 2019 Caj Perkhidmatan Berhubung Penilaian Kesetaraan Kelayakan Antarabangsa28 Januari 2019
7Garis Panduan Pelaksanaan Program Akademik
(Joint Dual Double Degree)
26 Februari 2019
8Program (Tentatif) Mesyuarat Ke-5524 Februari 2019
9Surat Makluman MQA Bil 6 2018
Panduan Pemilihan Franchisor
21 Februari 2019
10Surat Makluman MQA Bil 8 2018 –
Kerangka Penawaran Program Hibrid
21 Februari 2019
11Surat Makluman MQA Bil 7 2018 –
Akreditasi Sementara Program ODL
21 Februari 2019
12Kompilasi Dasar Jaminan Kualiti Pendidikan Tinggi 2009-2017
(Edisi Kedua)
12 Disember 2018
13Surat Pemakluman Pelaksanaan MSA JKPT bagi Tahun 201923 November 2018
14Kertas Kerja Kemasukan 2500 Pelajar Secara Kelompok
dari NTB Indonesia ke IPTA
23 November 2018
15Program (Tentatif) Mesyuarat Ke-5321 November 2018
16Permohonan Pengiktirafan oleh
Kementerian Pendidikan Tinggi Arab Saudi
15 November 2018
17Surat Syarat Keperluan Kompetensi Bahasa Inggeris
bagi Pelajar Antarabangsa
29 Oktober 2018
18Syarat Keperluan Kompetensi Bahasa Inggeris
bagi Pelajar Antarabangsa
19 Oktober 2018
19SURAT EDAR NILAI MURNI MPU15 Ogos 2018
20Surat – Penerapan Nilai Murni
Melalui Kursus MPU
15 Ogos 2018
21Pekeliling MQA Bil 5 2018 Program PPT Malaysia
di Luar Negara
15 Ogos 2018
22Pekeliling MQA Bil. 4 2018
Dasar Penamaan Program
15 Ogos 2018
23Dokumen Dasar MQA Penamaan
Program 31 Mei 2018
15 Ogos 2018
24Garis Panduan Pelaksanaan Program Akademik
( Joint-Dual-Double-Degree)
1 Ogos 2018
25Garis Panduan Pembelajaran Terbuka
dan Jarak Jauh
1 Ogos 2018
26Buku Harapan30 Julai 2018
27Program (Tentatif) Mesyuarat Ke-5224 Jun 2018
28Panduan Perubahan Maklumat Program
oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
05 Jun 2018
29Makluman Penilaian Audit Lokasi/Premis Luar untuk Penawaran
Program Akademik Di Lokasi/ Premis Luar Kampus INDUK
30 April 2018
30Surat Makluman MQA Bil 2/2018 (Pengganian Latihan Industi (LI )
dengan Komponen lain Kurikulum Bagi-1)
17 April 2018
31Surat Makluman MQA Bil 1/2018 (APEL)16 April 2018
32Framing Malaysian Higher Education 4.0 April 2018
33Program (Tentatif) Mesyuarat Ke-51Feb 2018
34Program (Tentatif) Mesyuarat Ke-46Nov 2016
35Panduan Penggunaan Istilah Pemeriksa Luar (External Examiner),
Penasihat Luar (External Advisor) Dan Lembaga Penasihat (Advisory Board)
2016
36Surat Makluman MQA Bil. 1/2016 –
Keperluan Menyatakan Nama Cawangan Di Dalam Skrol Atau Transkrip
2016
37Pelantikan Sebagai Ahli Bersekutu
Majlis Dekan Pengajian Siswazah (MDPS) Sesi 2016-2017
2016
38Pelantikan Sebagai Ahli Jawatankuasa
Majlis Dekan Pengajian Siswazah (MDPS) Sesi 2016-2017
2016
39Program (Tentatif) Mesyuarat Ke-455 – 6 Sep 2016
40Laporan ICPE- 6 2014
(Lampiran perubahan dan tambahan AJK ICPE-6 2014)
41Program (Tentatif) 3MT
Peringkat Kebangsaan 2016
10 Mei 2016
42Program (Tentatif) Mesyuarat Ke-4408 – 10 Mei 2016
43Malaysian Qualifications Agency (MQA)
44Program (Tentatif) Mesyuarat Ke-417 – 8 Ogos 2015
45Program (Tentatif) Mesyuarat Ke-4012 – 12 Mei 2015
46Program (Tentatif) Mesyuarat Ke-396 – 7 Feb 2015

TOP OF PAGE

COPYRIGHT © 2019 MAJLIS DEKAN PENGAJIAN SISWAZAH, IPTA · UPM WEBTEAM